ENG   TH
Join us on Facebook

เงื่อนไขการใช้งาน
 

ความเป็นส่วนตัวของท่านสำคัญมากสำหรับโรงแรมทรูสยาม ดังนั้นเราจึงขอวางแนวปฏิบัติดังนี้

เว็บไซต์ True Siam Hotel จะถามข้อมูลของตัวท่าน เพื่อทำให้เราติดต่อท่านได้ถูกต้อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจะถามต่อเมื่อท่านทำการจองห้องพัก ร่วมโครงการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อเรียกใช้บริการพิเศษเฉพาะ (ข้อมูลส่วนตัว)
เว็บไซต์ True Siam Hotel จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเพื่อใช้ในการบริหารเว็บไซต์ และแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล บริการ และสินค้าใหม่ และเราอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลของท่านกับบางบริษัทที่สนใจจะส่งข้อมูลสินค้าและบริการของเขาถึงท่าน (เลือกใช้เป็นอันดับรอง)
ถ้า True Siam Hotel จะให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่น เราจะจัดช่องทางให้ท่านสามารถปฏิเสธบริการเหล่านี้ได้
เว็บไซต์ True Siam Hotel อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อเมื่อ (ก) เป็นไปตามกฏหมาย หรือกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ True Siam Hotel หรือเว็บไซต์ (ข) ปกป้องและต่อสู้ในสิทธิ์ทางทรัพย์สินของเว็บไซต์ True Siam Hotel

หากท่านเห็นว่าเว็บไซต์ True Siam Hotel มิได้ยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ อีเมล์ complaint@truesiamhotel.com และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยทันที


 

Copyright © 2010 โรงแรม True Siam สงวนลิขสิทธิ์. | Mai-BS (Thailand)