ENG   TH
Join us on Facebook

ร่วมงานกับเรา
 

โรงแรมทรูสยามกรุงเทพฯ สนใจรับสมัครผู้ร่วมงาน

ภารกิจของเรา คือ ทำให้พนักงานของเรามั่นใจว่า เรามีการทำงานที่เป็นมิตร มีบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น เป็นธรรม สร้างโอกาสที่ดีในอนาคต และมีความก้าวหน้า

ถ้าคุณต้องการที่จะทำงานร่วมกับเรา กรุณาส่งเอกสาร พร้อมประวัติของท่านมาให้เราดังนี้

 • ประวัติหรือใบรับรองการทำงาน
 • ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • ผลประโยชน์ที่ต้องการได้รับ
 • วันที่พร้อมเริ่มงาน
 • มีผู้รับรองการทำงาน 3 ท่าน

ใบสมัครของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณา หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วน

 • ตำแหน่งงานที่ว่าง (เปิดโรงแรมประมาณปลายปี) อัปเดตล่าสุด 20 สิงหาคม 2010
 • หัวหน้าภาควิชา หลายอัตรา
 • พนักงานบริการในห้องอาหาร (รวมถึงพนักงานในครัว) หลายอัตรา
 • แผนกพนักงานต้อนรับ (รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานด้านหน้า) หลายอัตรา
 • พนักงานแม่บ้าน หลายอัตรา
 • พนักงานช่าง หลายอัตรา

กรุณาส่งเอกสารของคุณไปที่ :

 • อีเมล์ : ourpeople@truesiamhotel.com
 • โทรศัพท์ : XXX
 • หรือมายื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ในเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

 

Copyright © 2010 โรงแรมกรุงเทพ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท โรงพยาบาลราชวิถี รามาธิบดี พระมงกุฎเกล้า สถานีรถไฟฟ้า BTS ราคาถูก